tomasstrbka@eso-omietky.sk 0903 016 323

Tomáš Štrbka
Mobil: 0903 016 323
E-mail: tomasstrbka@eso-omietky.sk


Na záver:

My ponúkame kvalitnú a precíznu prácu podľa požiadaviek a podmienok špecifikovaných v STN 730225, ale zároveň požadujeme dodržanie podmienok stanovených v objednávke alebo v zmluve o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
Realizujeme potery a zateplovacie práce
Tešíme sa na budúcu spoluprácu s Vami.

Kontaktný formulár


Partneri


© 2013 www.eso-omietky.sk Designed by Web-Comp | All rights reserved