tomasstrbka@eso-omietky.sk 0903 016 323
Niečo z histórie:

Už 8 rokov pracujeme pre množstvo firiem s pôsobnosťou po celej Slovenskej republike. Za tento čas sme nadobudli skúsenosti, ktoré teraz využívame pri zhotovovaní interierových omietacích prác ku spokojnosti našich objednávateľov.

a súčastnosti:

Momentálne sa špecializujeme na zhotovovanie interierových omietok v rodinných domoch, vilách, rezidenciách a podobných objektoch, kde sa vyžaduje špičková kvalita zhotovených prác. Riadime sa podľa Slovenskej Technickej Normy 730225 (geometrická presnosť v stavebníctve). Našu pracovnú filozofiu sme postavili na maximálnej kvalite vykonaných omietacích prác, precíznej čistote odovzdaných priestorov, pričom okenné prvky, elektroinštalácia, vzduchotechnika, podlahové vykurovacie prvky a ostatné technologické vybavenie stavby odovzdávame nepoškodené a neporušené, na čo spravidla veľa realizátorov interiérových omietok nevenuje dostatočnú pozornosť. Pre čoraz väčší záujem o povrchovú úpravu podláh sme začali realizovať zhotovenie cementových poterov, ktoré sú tiež zhotovené v súlade s STN 730225. Potery zhotovujeme buď zo silovaného materiálu alebo ručne pripravovaného s plastifikátormi , potrebnými pre zvýšenie lokálnej pevnosti hlavne v miestach s podlahovým vykurovaním.

Kontaktný formulár


Partneri


© 2013 www.eso-omietky.sk Designed by Web-Comp | All rights reserved